Østensjø Barne- og Ungdomsteater er et foreldredrevet teater. Mange foreldre legger ned utallige timer i frivillig arbeid fordi man ønsker at barn og unge skal ha et slikt tilbud i nærmiljøet. En viktig målsetting er å gi medlemmene i teatergruppen en opplevelse av hva det vil si å jobbe med teater. I ØBUT legger vi vekt på at kostymer, musikk og scenografi skal være så profesjonelt tilrettelagt som mulig.

 

Denne skal få sin plass i et av teaterstykkene.

Denne skal få sin plass i et av teaterstykkene.

Stefanie har tegnet skisse til kostyme. Kanskje blir det sånn?

Stefanie har tegnet skisse til kostyme. Kanskje blir det sånn?

Share This