Det er en stor ære for ØBUT å motta bydel Østensjø sin kulturpris 2014.

At juryen har lagt vekt på engasjement og frivillig innsats er gledelig. I miljøet rundt ØBUT vrimler det av entusiastiske og engasjerte barn, ungdom, foreldre, instruktører og publikummere. Å få en slik anerkjennelse gir motivasjon til å stå på videre.

På bildet ser vi en del av gjengen som var tilstede da prisen ble delt ut på bydelsfesten på Felleskapskapshuset på Abildsø 21. mai 2014.  Fire av ungdommene som spilte teater på bydelsfesten er ikke med på bildet. I tillegg var det flere ØBUT’ere som møtte opp i salen.  Styreleder Sigrid Strand Knudsen står til høyre, til venstre instruktør Gerd Brox (med blomsterbukett), og en flott gjeng smilende ungdommer med gavesjekk og hver sin rose.

Share This