Barnegruppa i ØBUT skal dette teateråret sette opp «Balladen om Robin Hood og Richard Løvehjerte».

Robin Hood er en berømt, legandarisk skikkelse fra England som «stjal fra de rike, og gav til de fattige».  Det sies at han levde blant sine venner i skogen etter å ha blitt lyst fredløs ,  fordi han hadde opponert mot styresmaktene.

Legenden er presentert utallige ganger i litteraturen, på film og teater. Det er 10 år siden forrige gang ØBUT satte opp et stykke med Robin Hood.

Share This