Er du i alderen 16-19 år og har et brennende ønske om å drive med teater?

ØBUT VIDERE gir teatertilbud til ungdom i alderen 16 til 19 år, 1. til 3. klasse på videregående.
Øvinger: tirsdager fra kl. 18.30 – 21.00 Abildsø skole, aktivitetssalen i bygg 6.
Instruktør: Merete Medalen Stuedal

Søknadsfrist 13. oktober 2018
Søknad sendes per e-post til obut.teater@gmail.com eller via vår kontakt-side

Teateråret i ØBUT videre er delt i to semestre:
1. semester startet ved skolestart i august og avsluttes med forestillinger i forkant av vinterferien.
2. semester starter opp etter vinterferien og avsluttes mai/juni.

Medlemskontingent: 1. semester kr 2500,-
Medlemskontingenten for 2. semester fastsettes før søknadsfrist til 2. semester, vinter 2019.

Teatergruppa øver gjennom hele skoleåret, med sikte på en produksjon/oppsetning pr. år, og mulighet for deltagelse på lokale arrangementer. Øvinger gjennom hele skoleåret vil gi kontinuitet for skuespillerne, samt at det blir tid til å jobbe mer inngående med individuelle ferdigheter. Det vil også være rom for workshops, turer til teater, kurs og sosiale sammenkomster.

Foresatte må også på denne gruppa bidra, først og fremst under gjennomføring av visninger/forestillinger. Foresatte bidrar i arbeidsgruppene: styre, PR, kafé/ billett, kostyme og scenografi. Instruktøren leder arbeidet med scenografi og kostyme og ungdommene er aktivt med på produksjonen av oppsetningene.

Dersom du har spørsmål angående ØBUT VIDERE kan du ta kontakt med:

Styremedlem Sidsel Hauge
9717 92 12

Styreleder Sigrid E. Strand Knudsen
98 26 69 30

Søknadsfrist 13. oktober 2018
Søknad sendes per e-post til obut.teater@gmail.com eller via vår kontakt-side

 

Share This