Søknadsskjema for teateråret 2019-2020 finner dere her.

ØBUTs barne- og ungdomsgruppe gir teatertilbud til barn i alderen 9 til 16 år, 4. – 10. klasse. Barnegruppa er for de mellom 9 – 13 år, 4. – 7. klasse. Ungdomsgruppa er for ungdomsskoleelever 8. – 10. klasse.

Barnegruppa øver mandager kl 17.00 – 19.00
Ungdomsgruppa øver mandager kl 19.00 – 21.00
I tillegg øves det tre helger i løpet av høsten/vinteren i konfirmantsalen i Bøler kirke

Medlemmene i ØBUT får instruksjon av profesjonelle instruktører og koreograf. Den øvrige teaterfaglige virksomheten er basert på innsats fra foreldrene til barna.

Søknadsfrist 15. mai 2019. Svar gis medio juni.

Kontingent: Kr 2 500,- per år.

Share This