BARNEGRUPPA 2018-19

Barnegruppa består av 24 barn i alderen 9-12 år. Målet for årets kull er Teaterfestivalen våren 2019.

Foto: Morten Mitchell Larød

Instruktører

Ester Gjermundnes
Christina