BARNEGRUPPA 2018-2019

Ungdomsgruppa 2018/19 består av 23 barn i alderen 9-12 år. Målet for årets kull er Teaterfestivalen 2019.

Instruktører

Ester Gjermundnes
Christina Bjurholt

Foto: © Morten Mitchell Larød

Til ungdomsgruppa