UNGDOMSGRUPPA 2016-17

Ungdomsgruppa 2016-17 besto av 25 barn i alderen 12-16 år. Målet for årets kull var Teaterfestivalen 2017 som ble arrangert i mars. På programmet: Narnia.

Instruktører

Eva Petershagen Åsbø
Maria Cecilie Sandbæk

Foto: © Morten Mitchell Larød

Til barnegruppa