UNGDOMSGRUPPA 2017-18

Barnegruppa består av 25 barn i alderen 12-16 år. Målet for årets kull er Teaterfestivalen våren 2018. På programmet: Pinocchio.

 

Instruktører

Eva Petershagen Åsbø 95 49 83 70 E-post
Maria Cecilie Sandbæk 47 88 21 81 E-post

Foto: © Morten Mitchell Larød

BARNEGRUPPA UNGDOMSGRUPPA PROSJEKTGRUPPA