UNGDOMSGRUPPA 2018-19

Ungdomsgruppa består av 22 barn i alderen 12-16 år. Målet for årets kull er Teaterfestivalen våren 2019.

Instruktører

Eva Petershagen Åsbø
Maria Cecilie Sandbæk

Foto: Morten Mitchell Larød

Til barnegruppa