UNGDOMSGRUPPA 2018-19

Barnegruppa består av 25 barn i alderen 12-16 år. Målet for årets kull er Teaterfestivalen våren 2019.

Foto: Morten Mitchell Larød

Instruktører

Eva Petershagen Åsbø
Maria Cecilie Sandbæk