Barnegruppa hadde en meget fruktbar øvingshelg, hvor selv scengrafiske elmenter kom på plass etterhvert (foto: S. Reinhart)

Share This