Er du i alderen 16-19 år og har et brennende ønske om å drive med teater? Fortvil ikke, vi har fire ledige plasser i vår nyopprettede prosjektgruppe – ØBUT VIDERE.

ØBUT VIDERE gir teatertilbud til ungdom i alderen 16 til 19 år, 1. til 3. klasse på videregående.
Øvinger: tirsdager fra kl. 18.30 – 21.00 Abildsø skole, aktivitetssalen i bygg 6.
Instruktør: Eva Petershagen Åsbø

Søknadsfrist 1. oktober 2017

Teateråret iØBUT:videre er delt i to semestre:
1. semester startet ved skolestart i august og avsluttes med forestillinger i forkant av vinterferien.
2. semester starter opp etter vinterferien og avsluttes mai/juni.

Medlemskontingent: 1. semester kr 2500,-  Medlemskontingenten for 2. semester fastsettes før søknadsfrist til 2. semester, vinter 2018.

KULTURNATT: ØBUT:videre satte opp Hans og Grethe med god hjelp fra barne- og ungdomsgruppa.

Teatergruppa øver gjennom hele skoleåret, med sikte på en produksjon/oppsetning pr. år, og mulighet for deltagelse på lokale arrangementer. Øvinger gjennom hele skoleåret vil gi kontinuitet for skuespillerne, samt at det blir tid til å jobbe mer inngående med individuelle ferdigheter. Det vil også være rom for workshops, turer til teater, kurs og sosiale sammenkomster.

Foresatte må også på denne gruppa bidra, først og fremst under gjennomføring av visninger/forestillinger. Foresatte bidrar i arbeidsgruppene: styre, PR, kafé/ billett, kostyme og scenografi. Instruktøren leder arbeidet med scenografi og kostyme og ungdommene er aktivt  med på produksjonen av oppsetningene.

Dersom du har spørsmål angående ØBUT VIDERE kan du ta kontakt med:

Søknadsfrist 1. oktober 2017

Share This