BARNEGRUPPA 2016-17

Barnegruppa 2016-17 besto av 26 barn i alderen 9-12 år. Målet for årets kull var Teaterfestivalen 2017 som ble arrangert i mars. På programmet: Peter Pan.

Foto: Morten Mitchell Larød

Instruktører

Gerd Brox
Irena Prskalo