BARNEGRUPPA 2019-2020

Barnegruppa består av 25 barn i alderen 9-12 år. Målet for årets kull er Teaterfestivalen 2020.

Instruktører

Christina Bjurholt
Marthe Skeie

Foto: © Lars Jakobsen

Til ungdomsgruppa