BARNEGRUPPA 2020-2021

Barnegruppa består av 22 barn i alderen 9-12 år. Målet for årets kull er Teaterfestivalen 2021.

Instruktører

Christina Bjurholt
Marthe Skeie

Foto: © Lars Svanberg Jakobsen

Til ungdomsgruppa