UNGDOMSGRUPPA 2017-18

Barnegruppa består av 25 barn i alderen 12-16 år. Målet for årets kull er Teaterfestivalen våren 2018. På programmet: Pinocchio.

Foto: Morten Mitchell Larød

Instruktører

Eva Petershagen Åsbø
Maria Cecilie Sandbæk