UNGDOMSGRUPPA 2019-20

Ungdomsgruppa består av 25 barn i alderen 12-16 år. Målet for årets kull er Teaterfestivalen våren 2020.

Instruktører

Ester Gjermundnes
Helena Furu

Foto: Lars Jakobsen

Til barnegruppa