UNGDOMSGRUPPA 2020-21

Ungdomsgruppa består av 19 barn i alderen 12-16 år. Målet for årets kull er Teaterfestivalen høsten 2021.

Instruktører

Ester Gjermundnes
Helena Furu

Foto: Lars Svanberg Jakobsen

Til barnegruppa